Mielec, dnia 09.06.2022 r.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

STOWARZYSZENIA

ZA ROK 2021

 

Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, NIP: 8172190663, REGON: 381694639 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754034.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mielcu, przy ul. Szafera 31, 39-300 Mielec (gmina Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie, Polska).

 

Organy Stowarzyszenia (I kadencji):

 • Zarząd
  • Prezes Zarządu Tomasz Bucki
  • Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Borys Świć
  • Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Grzegorz Trzaska
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Cieślik
  • Członek Komisji Rewizyjne Marcelina Mosior- Świć
  • Członek Komisji Rewizyjnej Michał Wróbel

Okres sprawozdania: od 01.01.2021 do 13.10.2021 (poza Tomaszem Buckim, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji z dn. 21.07.2021 i wypełniał ją do dn. 04.08.2021).

Organy Stowarzyszenia (II kadencji):

 • Zarząd
  • Prezes Zarządu Marcin Wróbel
  • Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Michał Wyrwich
  • Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Grzegorz Trzaska
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Cieślik
  • Członek Komisji Rewizyjne Grzegorz Bylicki
  • Członek Komisji Rewizyjnej Karol Zarzyczny

Okres sprawozdania: od 13.10.2021 do 31.12.2021

Działalność Statutowa Stowarzyszenia:

 1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, zawodów sportowych.

Stowarzyszenie wspierało organizację X Mielecki Leśny Mini Rajd tworzonego przez Nadleśnictwo Mielec oraz otwarcie ścieżki wybudowanej przez Stowarzyszenie.

 1. Inicjowanie, wspieranie, realizację budowy i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności ścieżek rowerowych

Wybudowano ścieżkę singletrack Szafer Track. Rozpoczęto przygotowania pod budowę kolejnej trasy singletrack o nazwie Karpatka Track. Zainicjowano petycje w sprawie: utworzenia drogi rowerowej z Mielca do Ostrów Tuszowskich oraz utworzenia drogi rowerowej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych Wisłoki w Mielcu.

 1. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju sportu i turystyki w regionie.

Został podpisany list intencyjny dotyczący rozwoju sieci ścieżek single track „MTB Trails Mielec”. Uczestniczyliśmy w konsultacjach przebiegu obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9. Zostały zamówione filmy promujące ścieżki „MTB Trails Mielec”.

 1. Edukacja sportowa społeczeństwa.

Wzięliśmy udział w konkursie odLOTTOwa jazda 2021.

Działania wewnętrzno-organizacyjne

Wprowadzono zmiany w treści regulaminów Stowarzyszenia. Nawiązano współpracę medialną przy projekcie „MTB Trails Mielec”. Zainicjowano projekt „Coffee Ride”.