Co to jest "Trzeci sektor"?

Określenie to wywodzi się z teorii podziału nowoczesnego państwa na trzy główne sektory:
– państwowy,
– rynkowy,
– organizacji non-profit.

Zadaniem takich organizacji jest wypełnianie przestrzeni pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa. Są to podmioty aktywnie uczestniczące w rozpoznawaniu problemów lokalnego środowiska i działające na rzecz wybranego interesu. W wysoko rozwiniętych krajach stanowią one ważny element społeczeństwa. W Polsce podstawowymi formami prawnymi prowadzenia organizacji społecznej są stowarzyszenia i fundacje.

Organizacje non-profit prowadząc swoją działalność skupiają się na wspieraniu prywatnego lub publicznego dobra (łac. pro publico bono). Niezbędne środki na działalność organizacji pochodzą z budżetów publicznych (państwowych, regionalnych, lokalnych) i prywatnych. Organizacje nie kierując się osiągnięciem zysku, przeznaczają wszystkie środki dostępne środki na realizację celów statutowych.

Jak założyć Stowarzyszenie?

Jeżeli znasz problemy kwapiące twoje środowisko, masz rozwiązania jak je rozwiązać, chcesz to zmienić, znasz osoby, które myślą podobnie; to załóż Stowarzyszenie i działaj. Udostępniamy wypracowane przez nasze Stowarzyszenie podstawowe dokumenty, na których można się wzorować i przebrnąć pierwsze trudności prawne związane z rozpoczęciem działalności społecznej.

Trzeba zacząć od zwołania Zebrania Założycielskiego. Protokół ze spotkania wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć do Sądu w Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego.

Protokół Zebrania Założycielskiego z uchwałami
[download id=”1669″]

Dokumenty rejestrowe do Sądu
[download id=”1672″]

Po uzyskaniu rejestracji w Sądzie powinno się założyć rachunek bankowy. Naszym kodem PKD będzie najczęściej: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Kolejnym krokiem jest pozyskanie lokalu służącego działalności Organizacji (umowa użyczenia lokalu lub wynajmu). Następnie udajemy się do Urzędu Skarbowego z wszystkimi dokumetami naszej Organizacji i składamy: formularz NIP 8 i oświadczenie o formie prowadzenia rachunkowości. Niekiedy lokalne Urzędy Skarbowe wymagają dodatkowych oświadczeń. Jeżeli księgowość będzie prowadził nam podmiot zewnętrzny to składamy dodatkowo formularz UPL 1.