Mielec, dnia 20.03.2024

 

WYKAZ AKTÓW

STOWARZYSZENIA CHODŹMY NA ROWER

 

Lp.Organ wydającyDataOznaczenie kancelaryjneNazwa aktu
1Zebranie Założycielskie06.08.20181/2018Uchwała O powołaniu Stowarzyszenia
2Zebranie Założycielskie06.08.20182/2018Uchwała O przyjęciu statutu Stowarzyszenia
3Zebranie Założycielskie06.08.20183/2018Uchwała O powołaniu Komitetu Założycielskiego
4Zebranie Założycielskie06.08.20184/2018Uchwała O powołaniu Zarządu
5Zebranie Założycielskie06.08.20185/2018Uchwała O powołaniu Komisji Rewizyjnej
6Zarząd07.11.20181/2018Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
7Zarząd07.11.20182/2018Uchwała w sprawie zebrania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
8Walne Zebranie16.11.20181/2018Uchwała w sprawie określenia sposobu przechowywania i dostępu do dokumentów Stowarzyszenia, przetwarzania danych osobowych, dostępu do poczty i profili elektronicznych Stowarzyszenia
9Walne Zebranie16.11.20182/2018Uchwała w sprawie przyjęcia znaku graficznego Stowarzyszenia
10Walne Zebranie16.11.20183/2018Uchwała w sprawie przyjęcia wzoru pieczęci Stowarzyszenia
11Walne Zebranie16.11.20184/2018Uchwała o ustaleniu wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej, wpisowego i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
12Zarząd17.11.20183/2018Uchwała w sprawie przyjęcia szablonu pisma firmowego Stowarzyszenia do obiegu zewnętrznego
13Zarząd17.11.20184/2018Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących pracy Stowarzyszenia
14Zarząd20.12.20185/2018Uchwała w sprawie podjęcia współpracy z lokalnymi Nadleśnictwami w tworzeniu infrastruktury rowerowej
15Zarząd20.12.20186/2018Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
16Komisja Rewizyjna04.01.20191/2019Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
17Zarząd23.03.20197/2019Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Biesiadka Trails”
18Zarząd23.03.20198/2019Uchwała w sprawie zamówienia strony internetowej
19Zarząd10.06.20199/2019Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
20Zarząd10.06.201910/2019Uchwała w sprawie zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
21Zarząd10.06.201911/2019Uchwała w sprawie współorganizacji IX Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2019
22Komisja Rewizyjna11.06.20192/2019Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
21Walne Zebranie28.06.20195/2019Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2018
24Zarząd10.09.201912/2019Uchwała w sprawie organizacji otwarcia ścieżki single track „Biesiadka Trails”
25Zarząd10.09.201913/2019Uchwała w sprawie udzielenia poparcia dla projektu budowy pumptruck’a w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2019
26Zarząd28.11.201914/2019Uchwały w sprawie środków komunikacji elektronicznej w Stowarzyszeniu
27Komisja Rewizyjna20.12.20193/2019Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
28Zarząd13.02.202015/2020Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
29Zarząd19.05.202016/2020Uchwała w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości Stowarzyszenia
30Komisja Rewizyjna25.06.20204/2020Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
31Zarząd09.07.202017/2020Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Szafer Track”
32Zarząd09.07.202018/2020Uchwała w sprawie zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
33Walne Zebranie30.07.20206/2020Uchwała w sprawie określenia sposobu dostępu do dokumentów i środków pieniężnych Stowarzyszenia
34Walne Zebranie30.07.20207/2020Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2019
35Walne Zebranie30.07.20208/2020Uchwała w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
36Walne Zebranie30.07.20209/2020Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminów Organów Stowarzyszenia
37Zarząd01.10.202019/2020Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
38Komisja Rewizyjna17.12.20205/2020Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
39Zarząd01.02.202120/2021Uchwała w sprawie organizacji spotkania z interesariuszami projektu „MTB Trails Mielec”
40Zarząd25.05.202121/2021Uchwała w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozwoju sieci ścieżek single track „MTB Trails Mielec”
41Zarząd25.05.202122/2021Uchwała w sprawie petycji dotyczącej utworzenia drogi rowerowej z Mielca do Ostrów Tuszowskich
42Zarząd25.05.202123/2021Uchwała w sprawie organizacji otwarcia ścieżki single track „Szafer Track”
43Zarząd25.05.202124/2021Uchwała w sprawie zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
44Komisja Rewizyjna28.05.20216/2021Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
45Walne Zebranie10.06.202110/2021Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2020
46Walne Zebranie10.06.202111/2021Uchwała w sprawie zmian w regulaminach Organów Stowarzyszenia
47Zarząd15.06.202125/2021Uchwała w sprawie udziału w konkursie „odLOTTOwa jazda 2021”
48Zarząd15.06.202126/2021Uchwała w sprawie rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu
49Zarząd15.06.202127/2021Uchwała w sprawie wsparcia organizacji X Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2021
50Zarząd15.06.202128/2021Uchwała w sprawie nawiązania współpracy medialnej przy projekcie „MTB Trails Mielec”
51Zarząd15.06.202129/2021Uchwała w sprawie rozpoczęcia projektu „Coffee Ride”
52Zarząd15.06.202130/2021Uchwała w sprawie zamówienia strony internetowej
53Zarząd14.07.202131/2021Uchwała w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozwoju sieci ścieżek single track „MTB Trails Mielec”
54Zarząd14.07.202132/2021Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Karpatka Track”
55Zarząd14.07.202133/2021Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
56Zarząd27.07.202134/2021Uchwała w sprawie konsultacji przebiegu obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9
57Zarząd27.07.202135/2021Uchwała w sprawie zamówienia filmów promocyjnych
58Walne Zebranie05.08.202112/2021Uchwała w sprawie ustalenie wysokości składki członkowskiej
59Walne Zebranie05.08.202113/2021Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych
z prac Stowarzyszenia za lata 2018-2020
60Zarząd17.08.202136/2021Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
61Zarząd20.09.202137/2021Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
62Walne Zebranie13.10.202114/2021Uchwała w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia
63Walne Zebrania13.10.202115/2021Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
64Komisja Rewizyjna13.10.20217/2021Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
65Zarząd08.11.202138/2021Uchwała w sprawie petycji dotyczącej utworzenia drogi rowerowej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych Wisłoki w Mielcu
66Zarząd08.11.202139/2021Uchwała w sprawie rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu
67Zarząd08.11.202140/2021Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
68Komisja Rewizyjna20.12.20218/2021Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
69Zarząd17.02.202241/2022Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Dnia Ziemi 2022
70Zarząd04.04.202242/2022Uchwała w sprawie zakresu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego
71Zarząd28.04.202243/2022Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Maratonu MTB 2022 Odważ się być!
72Zarząd25.05.202244/2022Uchwała w sprawie współorganizacji XI Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2022
73Zarząd25.05.202245/2022Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Ryto Track”
74Zarząd25.05.202246/2022Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
75Komisja Rewizyjna02.06.20229/2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
76Walne Zebrania09.06.202216/2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2021
77Walne Zebrania09.06.202217/2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Stowarzyszenia za rok 2021
78Zarząd22.09.202247/2022Uchwała w sprawie organizacji imprezy na zakończenie sezonu kolarskiego 2022
79Zarząd22.09.202248/2022Uchwała w sprawie rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu
80Zarząd23.10.202249/2022Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Wojsław Track”
81Zarząd23.10.202249/2022Uchwała w sprawie konsultacji głównych tras rowerowych województwa podkarpackiego
82Komisja Rewizyjna15.12.202210/2022Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
83Zarząd10.01.202351/2023Uchwała w sprawie współorganizacji Biegu LoveLas 2023
84Zarząd10.01.202352/2023Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Dnia Ziemi 2023
85Zarząd02.04.202353/2023Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Maratonu MTB 2023 Odważ się być!
86Zarząd02.04.202354/2023Uchwała w sprawie wsparcia organizacji XII Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2023
87Zarząd10.05.202355/2023Uchwała w sprawie udziału w konkursie „Rowerowa Stolica Polski 2023”
88Zarząd10.05.202356/2023Uchwała w sprawie współorganizacji II Pogórze Ultra Trail 2023
89Zarząd10.05.202357/2023Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
90Komisja Rewizyjna25.05.202311/2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
91Walne Zebranie15.06.202318/2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2022
92Walne Zebranie15.06.202319/2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Stowarzyszenia za rok 2022
93Zarząd16.08.202358/2023Uchwała w sprawie kampanii promocyjnej Stowarzyszenia i jego projektów
94Zarząd16.08.202359/2023Uchwała w sprawie współorganizacji II Nocny Bieg św. Michała 2023
95Zarząd23.11.202360/2023Uchwała w sprawie współorganizacji III Pogórze Ultra Trail 2024
96Komisja Rewizyjna14.12.202312/2023Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu