Mielec, dnia 10.05.2023

 

WYKAZ AKTÓW

STOWARZYSZENIA CHODŹMY NA ROWER

 

Lp. Organ wydający Data Oznaczenie kancelaryjne Nazwa aktu
1 Zebranie Założycielskie 06.08.2018 1/2018 Uchwała O powołaniu Stowarzyszenia
2 Zebranie Założycielskie 06.08.2018 2/2018 Uchwała O przyjęciu statutu Stowarzyszenia
3 Zebranie Założycielskie 06.08.2018 3/2018 Uchwała O powołaniu Komitetu Założycielskiego
4 Zebranie Założycielskie 06.08.2018 4/2018 Uchwała O powołaniu Zarządu
5 Zebranie Założycielskie 06.08.2018 5/2018 Uchwała O powołaniu Komisji Rewizyjnej
6 Zarząd 07.11.2018 1/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro
7 Zarząd 07.11.2018 2/2018 Uchwała w sprawie zebrania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
8 Walne Zebranie 16.11.2018 1/2018 Uchwała w sprawie określenia sposobu przechowywania i dostępu do dokumentów Stowarzyszenia, przetwarzania danych osobowych, dostępu do poczty i profili elektronicznych Stowarzyszenia
9 Walne Zebranie 16.11.2018 2/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia znaku graficznego Stowarzyszenia
10 Walne Zebranie 16.11.2018 3/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia wzoru pieczęci Stowarzyszenia
11 Walne Zebranie 16.11.2018 4/2018 Uchwała o ustaleniu wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej, wpisowego i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
12 Zarząd 17.11.2018 3/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia szablonu pisma firmowego Stowarzyszenia do obiegu zewnętrznego
13 Zarząd 17.11.2018 4/2018 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących pracy Stowarzyszenia
14 Zarząd 20.12.2018 5/2018 Uchwała w sprawie podjęcia współpracy z lokalnymi Nadleśnictwami w tworzeniu infrastruktury rowerowej
15 Zarząd 20.12.2018 6/2018 Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
16 Komisja Rewizyjna 04.01.2019 1/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
17 Zarząd 23.03.2019 7/2019 Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Biesiadka Trails”
18 Zarząd 23.03.2019 8/2019 Uchwała w sprawie zamówienia strony internetowej
19 Zarząd 10.06.2019 9/2019 Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
20 Zarząd 10.06.2019 10/2019 Uchwała w sprawie zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
21 Zarząd 10.06.2019 11/2019 Uchwała w sprawie współorganizacji IX Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2019
22 Komisja Rewizyjna 11.06.2019 2/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
21 Walne Zebranie 28.06.2019 5/2019 Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2018
24 Zarząd 10.09.2019 12/2019 Uchwała w sprawie organizacji otwarcia ścieżki single track „Biesiadka Trails”
25 Zarząd 10.09.2019 13/2019 Uchwała w sprawie udzielenia poparcia dla projektu budowy pumptruck’a w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2019
26 Zarząd 28.11.2019 14/2019 Uchwały w sprawie środków komunikacji elektronicznej w Stowarzyszeniu
27 Komisja Rewizyjna 20.12.2019 3/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
28 Zarząd 13.02.2020 15/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
29 Zarząd 19.05.2020 16/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości Stowarzyszenia
30 Komisja Rewizyjna 25.06.2020 4/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
31 Zarząd 09.07.2020 17/2020 Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Szafer Track”
32 Zarząd 09.07.2020 18/2020 Uchwała w sprawie zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
33 Walne Zebranie 30.07.2020 6/2020 Uchwała w sprawie określenia sposobu dostępu do dokumentów i środków pieniężnych Stowarzyszenia
34 Walne Zebranie 30.07.2020 7/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2019
35 Walne Zebranie 30.07.2020 8/2020 Uchwała w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia
36 Walne Zebranie 30.07.2020 9/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminów Organów Stowarzyszenia
37 Zarząd 01.10.2020 19/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
38 Komisja Rewizyjna 17.12.2020 5/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
39 Zarząd 01.02.2021 20/2021 Uchwała w sprawie organizacji spotkania z interesariuszami projektu „MTB Trails Mielec”
40 Zarząd 25.05.2021 21/2021 Uchwała w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozwoju sieci ścieżek single track „MTB Trails Mielec”
41 Zarząd 25.05.2021 22/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej utworzenia drogi rowerowej z Mielca do Ostrów Tuszowskich
42 Zarząd 25.05.2021 23/2021 Uchwała w sprawie organizacji otwarcia ścieżki single track „Szafer Track”
43 Zarząd 25.05.2021 24/2021 Uchwała w sprawie zebrania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
44 Komisja Rewizyjna 28.05.2021 6/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
45 Walne Zebranie 10.06.2021 10/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2020
46 Walne Zebranie 10.06.2021 11/2021 Uchwała w sprawie zmian w regulaminach Organów Stowarzyszenia
47 Zarząd 15.06.2021 25/2021 Uchwała w sprawie udziału w konkursie „odLOTTOwa jazda 2021”
48 Zarząd 15.06.2021 26/2021 Uchwała w sprawie rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu
49 Zarząd 15.06.2021 27/2021 Uchwała w sprawie wsparcia organizacji X Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2021
50 Zarząd 15.06.2021 28/2021 Uchwała w sprawie nawiązania współpracy medialnej przy projekcie „MTB Trails Mielec”
51 Zarząd 15.06.2021 29/2021 Uchwała w sprawie rozpoczęcia projektu „Coffee Ride”
52 Zarząd 15.06.2021 30/2021 Uchwała w sprawie zamówienia strony internetowej
53 Zarząd 14.07.2021 31/2021 Uchwała w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego rozwoju sieci ścieżek single track „MTB Trails Mielec”
54 Zarząd 14.07.2021 32/2021 Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Karpatka Track”
55 Zarząd 14.07.2021 33/2021 Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
56 Zarząd 27.07.2021 34/2021 Uchwała w sprawie konsultacji przebiegu obwodnicy Kolbuszowej w ciągu drogi krajowej DK9
57 Zarząd 27.07.2021 35/2021 Uchwała w sprawie zamówienia filmów promocyjnych
58 Walne Zebranie 05.08.2021 12/2021 Uchwała w sprawie ustalenie wysokości składki członkowskiej
59 Walne Zebranie 05.08.2021 13/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań merytorycznych
z prac Stowarzyszenia za lata 2018-2020
60 Zarząd 17.08.2021 36/2021 Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
61 Zarząd 20.09.2021 37/2021 Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
62 Walne Zebranie 13.10.2021 14/2021 Uchwała w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia
63 Walne Zebrania 13.10.2021 15/2021 Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
64 Komisja Rewizyjna 13.10.2021 7/2021 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
65 Zarząd 08.11.2021 38/2021 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej utworzenia drogi rowerowej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych Wisłoki w Mielcu
66 Zarząd 08.11.2021 39/2021 Uchwała w sprawie rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu
67 Zarząd 08.11.2021 40/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia nowych Członków Stowarzyszenia
68 Komisja Rewizyjna 20.12.2021 8/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
69 Zarząd 17.02.2022 41/2022 Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Dnia Ziemi 2022
70 Zarząd 04.04.2022 42/2022 Uchwała w sprawie zakresu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego
71 Zarząd 28.04.2022 43/2022 Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Maratonu MTB 2022 Odważ się być!
72 Zarząd 25.05.2022 44/2022 Uchwała w sprawie współorganizacji XI Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2022
73 Zarząd 25.05.2022 45/2022 Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Ryto Track”
74 Zarząd 25.05.2022 46/2022 Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
75 Komisja Rewizyjna 02.06.2022 9/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
76 Walne Zebrania 09.06.2022 16/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z prac Stowarzyszenia za rok 2021
77 Walne Zebrania 09.06.2022 17/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z prac Stowarzyszenia za rok 2021
78 Zarząd 22.09.2022 47/2022 Uchwała w sprawie organizacji imprezy na zakończenie sezonu kolarskiego 2022
79 Zarząd 22.09.2022 48/2022 Uchwała w sprawie rezygnacji z Członkostwa w Stowarzyszeniu
80 Zarząd 23.10.2022 49/2022 Uchwała w sprawie budowy ścieżki single track „Wojsław Track”
81 Zarząd 23.10.2022 49/2022 Uchwała w sprawie konsultacji głównych tras rowerowych województwa podkarpackiego
82 Komisja Rewizyjna 15.12.2022 10/2022 Uchwała w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Zarządu
83 Zarząd 10.01.2023 51/2023 Uchwała w sprawie współorganizacji Biegu LoveLas 2023
84 Zarząd 10.01.2023 52/2023 Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Dnia Ziemi 2023
85 Zarząd 02.04.2023 53/2023 Uchwała w sprawie wsparcia organizacji Maratonu MTB 2023 Odważ się być!
86 Zarząd 02.04.2023 54/2023 Uchwała w sprawie wsparcia organizacji XII Mieleckiego Leśnego Mini Rajdu Rowerowego 2023
87 Zarząd 10.05.2023 55/2023 Uchwała w sprawie udziału w konkursie „Rowerowa Stolica Polski 2023”
88 Zarząd 10.05.2023 56/2023 Uchwała w sprawie współorganizacji II Pogórze Ultra Trail 2023
89 Zarząd 10.05.2023 57/2023 Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia