Mielec, dnia 05.08.2021 r.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

STOWARZYSZENIA

ZA ROK 2020

 

Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, NIP: 8172190663, REGON: 381694639 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754034.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mielcu, przy ul. Szafera 31, 39-300 Mielec (gmina Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie, Polska).

 

Organy Stowarzyszenia (I kadencji):

 • Zarząd
  • Prezes Zarządu Tomasz Bucki
  • Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Borys Świć
  • Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Grzegorz Trzaska
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Cieślik
  • Członek Komisji Rewizyjne Marcelina Mosior- Świć
  • Członek Komisji Rewizyjnej Michał Wróbel

Okres sprawozdania: od 01.01.2020 do 31.12.2020

 

Działalność Statutowa Stowarzyszenia:

 1. Inicjowanie, wspieranie, realizację budowy i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności ścieżek rowerowych.

Rozpoczęto przygotowania pod budowę kolejnej trasy singletrack o nazwie Szafer Track.

 1. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju sportu i turystyki w regionie.

Rozpoczęto współpracę z Nadleśnictwem Tuszyma. Organizacja zainicjowała spotkania z lokalnymi władzami samorządowymi w celu rozwoju turystyki w regionie.

 1. Edukacja sportowa społeczeństwa.

Wzięliśmy udział w akcji #GaszynChallenge

Działania wewnętrzno-organizacyjne

Powstała polityka rachunkowości Stowarzyszenia. Postały profile w serwisie Patronite.pl (Stowarzyszenie Chodźmy na rower i MTB Trails Mielec). Uruchomiono również zbiórkę środków na działalność Stowarzyszenia poprzez serwis wlacam.ngo.pl. Wprowadzono zmiany w Statucie oraz opracowano regulaminy Organów Stowarzyszenia. Opracowano też ramy organizacyjne dla wolontariatu i zbierania petycji. Projekt MTB Trails Mielec zaistniał w fachowym czasopiśmie Bike.