Mielec, dnia 05.08.2021 r.

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

STOWARZYSZENIA

ZA ROK 2019

 

Stowarzyszenie CHODŹMY NA ROWER z siedzibą w Mielcu, NIP: 8172190663, REGON: 381694639 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754034.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Mielcu, przy ul. Szafera 31, 39-300 Mielec (gmina Mielec, powiat mielecki, województwo podkarpackie, Polska).

 

Organy Stowarzyszenia (I kadencji):

 • Zarząd
  • Prezes Zarządu Tomasz Bucki
  • Wiceprezes Zarządu, Sekretarz Borys Świć
  • Wiceprezes Zarządu, Skarbnik Grzegorz Trzaska
 • Komisja Rewizyjna
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Michał Cieślik
  • Członek Komisji Rewizyjne Marcelina Mosior- Świć
  • Członek Komisji Rewizyjnej Michał Wróbel

Okres sprawozdania: od 01.01.2019 do 31.12.2019

 

Działalność Statutowa Stowarzyszenia:

 1. Organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turystycznych, zawodów sportowych.

Stowarzyszenie współorganizowało razem z Nadleśnictwem Mielec IX Mielecki Leśny Mini Rajd oraz otwarcie ścieżki wybudowanej przez Stowarzyszenie.

 1. Inicjowanie, wspieranie, realizację budowy i modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej, w szczególności ścieżek rowerowych.

Wybudowano pierwszą ścieżkę singletrack w regionie Biesiadka Trails.

 1. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami, jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju sportu i turystyki w regionie.

Uczestniczyliśmy w konsultacjach standardu FSC w Lasach Państwowych. Organizacja pozyskała środki z Urzędu Miejskiego w Mielcu na działania promocyjne gminy. Stowarzyszenie wspierało projekt budowy pumptruck’a w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Działania wewnętrzno-organizacyjne

Zostały założone profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook (Stowarzyszenie Chodźmy na rower i MTB Trails Mielec), Instagram (MTB Trails Mielec), YouTube i Strava. Powstały również strony internetowe: cnr.org.pl i mtbtrails.mielec.pl. Pojawiło się o nas wiele informacji w portalu hej.mielec.pl